No

Kategori Dokumen

URL Sistem Informasi

LinkSistem Informasi

1.

SIAKADU (Mahasiswa)

siakadu.unesa.ac.id

Download
2. SIAKADU (Dosen)
siakadu.unesa.ac.id Download
3. SIAKADU ( Admin Fakultas)
sikaadu.unesa.ac.id Download
4. SIAKADU (Dosen Pimpinan)
siakadu.unesa.ac.id Download
5. SIAKADU (Unit Penjamin Mutu)
siakadu.unesa.ac.id Download
6. SIMYUDISIUM (KAPRODI)
yudisium.unesa.ac.id Download
7. SIMYUDISIUM (Admin Fakultas)
yudisium.unesa.ac.id Download
8. SIMYUDISIUM (Mahasiswa)
yudisium.unesa.ac.id Download
9. SIMTEP Mahasiswa
tep.unesa.ac.id Download
10. SIMTEP PUSBA
tep.unesa.ac.id Download
11. SIMPPM (Admin)
ppm2.unesa.ac.id Download
12. SIMPPM (Auditor)
ppm2.unesa.ac.id Download
13. SIMPPM (Fakultas)
ppm2.unesa.ac.id Download
14. SIMPPM (Pimpinan)
ppm2.unesa.ac.id Download
15. SIMPPM (PPM)
ppm2.unesa.ac.id Download
16. SIMPPM (Prodi)
ppm2.unesa.ac.id Download
17 SIMONTASIPLUS (Mahasiswa)
simontasiplus.unesa.ac.id Download
18. SIMONTASIPLUS (KAPRODI & Dosen Pembimbing)
simontasiplus.unesa.ac.id Download
19. VINESA (Dosen)
vilearning.unesa.ac.id
Download
20. VINESA (Mahasiswa)
vilearning.unesa.ac.id
Download
21. SIAKADU (MKDU)
siakadu.unesa.ac.id Download
22. KRS Mahasiswa (SIAKADU)
siakadu.unesa.ac.id Download
23. DIGILIB Unesa
digilib.unesa.ac.id Download
24. SIANI (Mahasiswa)
siani.unesa.ac.id Download
25. SIANI (BAKPK)
siani.unesa.ac.id Download
26. SINOVI
sinovi.unesa.ac.id Download
27. SIMIA (Dosen/Tendik)
simia.unesa.ac.id Download
28. SIMIA (Dosen Reviewer)
simia.unesa.ac.id Download
29. SIMIA (Admin)
simia.unesa.ac.id Download
30. Melisa Mahasiswa Inbound
melisa.unesa.ac.id Download
31. Melisa Mahasiswa Outbound
melisa.unesa.ac.id Download
32. Melisa untuk KAPRODI
melisa.unesa.ac.id Download
33. SIAKADU PPG
siakaduppg.unesa.ac.id Download
34. SIMONTASIPLUS PASCASARJANA S2
simontasiplus.unesa.ac.id Download
35. SIMONTASIPLUS PASCASARJANA S3
simontasiplus.unesa.ac.id Download
36. SIMONTASIPLUS PASCASARJANA Untuk Dosen Pembimbing/KAPRODI S2
simontasiplus.unesa.ac.id Download
37. SIMONTASIPLUS PASCASARJANA Untuk Dosen Pembimbing/KAPRODI S3
simontasiplus.unesa.ac.id Download
38. CBT UAS MPK Untuk Mahasiswa
siakadu.unesa.ac.id Download
39. CBT UAS MPK Untuk Pengawas Ujian
siakadu.unesa.ac.id Download
40. KATYA MAHASISWA UNESA
katya.unesa.ac.id Download
41. KATYA BTN UNESA
katya.unesa.ac.id Download
42. SIMAGANG UNESA UNTUK MAHASISWA
magang.unesa.ac.id Download
43. SIMAGANG UNESA UNTUK KAPRODI
magang.unesa.ac.id Download
44. SIMAGANG UNESA UNTUK DPL
magang.unesa.ac.id Download
45. SIMAGANG UNESA UNTUK DPMK
magang.unesa.ac.id Download
46. SIMLPPM UNESA UNTUK DOSEN & TENDIK
https://simlppm.unesa.ac.id/ Download
47. IOPAC UNESA
https://iopac.unesa.ac.id/ Download
48. SIMRPL UNESA (KAPRODI)
rpl.unesa.ac.id/ Download
49. SIMRPL UNESA (MAHASISWA)
rpl.unesa.ac.id/ Download
50. ELLA UNESA (MAHASISWA)
ella.unesa.ac.id/ Download
51. ELLA UNESA (KAPRODI)
ella.unesa.ac.id/ Download
52. ELLA UNESA (DPMK)
ella.unesa.ac.id/ Download
53. ELLA UNESA (DPL)
ella.unesa.ac.id/ Download
54. SSO UNESA
sso.unesa.ac.id/ Download